Quảng Cáo
fwwfsd.gif
ger.gif
ergs.gif
Tìm Kiếm Theo Xe
Hãng Xe Số Loại
Tìm Kiếm Cỡ Lốp ( Dành cho xe du lịch )
Đường Kính Vành Độ Rộng Lốp Tỉ Lệ Thành Lốp

Khuyến Mại “Cào Là Trúng” khi mua lốp Xe BridgeStone Việt Nam

Tp. Hồ Chí Minh – ngày 13/05/2016, Bridgestone Việt Nam trân trọng thông báo chương trình khuyến mại “Cào Là Trúng” dành cho khách hàng mua lốp Tải/ Buýt trên toàn quốc, với cơ hội nhận ngay phần giảm giá lên đến 1.000.000 VND.


Khi mua 01 Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép hoặc 02 Lốp Tải/ Buýt nhỏ bố thép thuộc nhãn hiệu Bridgestone hoặc Firestone(*) tạị hệ thống Đại lý Lốp xe Tải/ Buýt chính thức của Bridgestone trên toàn quốc, khách hàng sẽ nhận được thẻ cào chứa mã số tham gia dự thưởng với 100% cơ hội nhận thưởng hấp dẫn lên đến 1.000.000 VND. Phần thưởng sẽ được giảm trừ trực tiếp vào giá trị mua lốp xe ngay tại thời điểm mua hàng. Chương trình được áp dụng từ 15/05/2016 đến 29/06/2016 hoặc đến khi đại lý hết thẻ cào.

Để biết thêm thông tin về chương trình khuyến mại, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến các Đại lý Lốp xe Tải/ Buýt chính thức của Bridgestone Việt Nam trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài 1900 54 54 68.

(*) Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho một số sản phẩm. Quý khách vui lòng xem danh sách sản phẩm khuyến mại trong tài liệu đính kèm.

Danh Mục Các Sản Phẩm Được Áp Dụng Chương Trình Khuyến Mại
“Cào Là Trúng”

Từ ngày 15/05/2016 đến 29/06/2016

Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam xin thông báo danh mục các sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mại “Cào Là Trúng” từ ngày 15/05/2016 đến 29/06/2016 như sau:

 

STT Kích cỡ Mã gai Xuất xứ Loại sản phẩm Ghi chú
1 1000R20 F595 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
2 1000R20 M857 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
3 1000R20 R150 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
4 1000R20 R172 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
5 1000R20 T559 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
6 1100R20 F595 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
7 1100R20 G580 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
8 1100R20 L317 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
9 1100R20 L355 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
10 1100R20 M798 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
11 1100R20 M840 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
12 1100R20 M857 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
13 1100R20 R150 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
14 1100R20 R150 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
15 1100R20 R156 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
16 1100R20 R172 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
17 11R225 F555 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
18 11R225 F567 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
19 11R225 M729 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
20 11R225 M798 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
21 11R225 M840 Thái Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
22 11R225 R150 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
23 11R225 R151 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
24 11R225 R156 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
25 11R225 R224 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
26 1200R20 G580 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
27 1200R20 L355 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
28 1200R20 M798 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
29 1200R20 M840 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
30 1200R20 M857 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
31 1200R20 M857 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
32 1200R20 R156 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
33 1200R20 R187Nhật Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
34 1200R20 S300 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
35 1200R24 L355 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
36 12R225 D600 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
37 12R225 F400 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
38 12R225 L317 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
39 12R225 M729 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
40 12R225 R150 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
41 12R225 R150 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
42 12R225 R156 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
43 12R225 R158 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
44 12R225 R224 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
45 225/90R175 R225 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
46 245/70R195 R294 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
47 275/80R225 R294 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
48 295/80R225 R150 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
49 315/80R225 M729 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
50 315/80R225 M840 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
51 315/80R225 R156 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
52 385/65R225 M748 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
53 385/65R225 R164 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
54 9R225 R180 Nhật Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 1 lốp tặng 1 thẻ cào
55 750R16 R156 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 2 lốp tặng 1 thẻ cào
56 825R16 R156 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 2 lốp tặng 1 thẻ cào
57 825R16 R210 Thái Lốp Tải/ Buýt lớn bố thép Mua 2 lốp tặng 1 thẻ cào

TRUNG TÂM VỎ XE YẾN PHONG 

Địa Chỉ: 111/2 Quốc Lộ 1A  P. Thạnh Xuân, Q. 12, TPHCM

Phone: 0909.933.103 - 0903.912.553

Email: trungtamvoxe@gmail.com

Website: www.trungtamvoxe.com | www.trungtamvoxe.vn | www.bridgestonevietnam.com

Tin Khác

Trang 1 / 2

Google Comment

Hỗ Trợ Online
  • Chat SkypeHỗ Trợ

Like and Share !
Quảng Cáo
logo.gifanigif.gifanigif(3).gif
Thống Kê Truy Cập
Go Top