Quảng Cáo
fwwfsd.gif
ger.gif
ergs.gif
Tìm Kiếm Theo Xe
Hãng Xe Số Loại
Tìm Kiếm Cỡ Lốp ( Dành cho xe du lịch )
Đường Kính Vành Độ Rộng Lốp Tỉ Lệ Thành Lốp

Những trường hợp nào vỏ xe được bảo hiểm?

Những trường hợp nào vỏ xe sẽ được bảo hiểm? Sụp ổ gà, phù vỏ có được bảo hành không?

Chủ xe được bồi thường những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:
1. Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào;
2. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
3. Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.
Ngoài ra, Bảo Việt còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất.

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM  - ĐVT: %
Mức phí trên đã bao gồm Thuế VAT 10%
- Giảm phí theo số lượng:
+ 05 xe đến 10 xe : Giảm 05%
+ 11 đến 20 xe      : Giảm 10%
+ 21 xe trở lên      : Giảm 15%
- Giảm phí theo số năm tham gia:
+ Giảm phí 20% cho xe tham gia từ 2 năm trở lên.

NHỮNG LOẠI TRỪ KHÔNG BẢO HIỂM

1. Hao mòn, hỏng hóc do sử dụng, lão hoá, mất giá, hỏng hóc do khuyết tật hoặc tổn thất thêm do sửa chữa, trong quá trình sửa chữa (gồm cả chạy thử).
2. Hư hỏng về điện hoặc các bộ phận thiết bị, máy móc mà không phải do tai nạn nói ở trên.
3. Hư hỏng về điện hoặc động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước.
4. Tổn thất đối với săm lốp trừ trường hợp tổn thất này xảy ra do cùng nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một tai nạn.
5. Mất cắp bộ phận xe.
6. Những vụ tổn thất  dưới 500.000 đồng.
7. Hành động cố ý gây thiệt hại  của Chủ xe, Lái xe, hoặc của người bị thiệt hại.
8. Xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ hợp lệ (áp dụng khi xe đang tham gia giao thông);
9. Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ (áp dụng khi xe đang hoạt động có người điều khiển xe);
10. Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép);
11. Thiệt hại có tính chất hậu quả gián tiếp như: Giảm giá trị thương mại, ngừng sản xuất, sử dụng, khai thác;
12. Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
13. Xe chở chất cháy, chất nổ trái phép;
14. Xe chở quá 30% trọng tải  hoặc số  chỗ ngồi  theo quy định trong Giấy chứng nhận kiểm định.
15. Chiến tranh.

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Bảo hiểm tự nguyện TNDS:

Bảo Việt nhận bảo hiểm thêm phần mức trách nhiệm cao hơn mức trách nhiệm bắt buộc theo quy định của Bộ Tài chính.
Quyền lợi bảo hiểm:

a. Thiệt hại về người:
Mức trách nhiệm tự nguyện tăng thêm đến 50 triệu đồng: Số tiền phần bồi thường tăng thêm được tính theo Bảng trả tỷ lệ trả tiền bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC/BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.
Mức trách nhiệm tự nguyện tăng thêm trên 50 triệu đồng: Phần tăng thêm trên 50 triệu đồng được tính trên cơ sở thiệt hại thực tế hợp lý (không vượt quá hoà giải), khi thực tế chủ xe phải bồi thường theo lỗi trên 100 triệu đồng.

b. Thiệt hại về tài sản:
Phần thiệt hại dưới 50 triệu đồng: áp dụng bồi thường theo quy định của Bộ Tài chính.
Phần thiệt hại trên 50 triệu đồng: Bồi thường trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của chủ xe.

c. Trường hợp bảo hiểm theo nhiều hợp đồng bảo hiểm thì mục 1.1  và mục 1.2.b ngoài việc tính theo quy định trên còn áp dụng theo điều 8 Quy tắc này.

d. Các quy định khác: Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ban hành kèm theo Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Bảo hiểm không khấu trừ  thay mới:

Quyền lợi bảo hiểm: Vật tư, phụ tùng thuộc trách nhiệm bảo hiểm được thay mới, không áp dụng bất kỳ một khoản chi phí khấu trừ (hoặc khấu hao) thay mới nào. Các quy định khác của Quy tắc không thay đổi.
Điều kiện áp dụng: Xe có bảo hiểm vật chất xe ôtô 

3. Bảo hiểm sửa chữa xe tại Ga ra tự chọn:
Quyền lợi bảo hiểm: Xe bị tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Chủ xe được quyền chỉ định sửa chữa tại Xưởng (Garage) đã thoả thuận trước ở thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Điều kiện: Áp dụng cho xe mới sử dụng trong phạm vi 5 năm tính từ năm sản xuất và xe có bảo hiểm vật chất xe ôtô.

4. Bảo hiểm thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam:
Quyền lợi bảo hiểm: Xe được giải quyết bồi thường khi bị tai nạn trong phạm vi các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan.

5. Bảo hiểm mất cắp bộ phận:
Quyền lợi bảo hiểm: Chủ xe được hãng bảo hiểm bồi thường tổn thất cho những bộ phận bị mất cắp cho mỗi bộ phận theo điều kiện sau:
01 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn đến 1 năm.
02 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn lớn hơn 1 năm.
Mức miễn bồi thường không khấu trừ là 2 tr.đ/vụ.
Điều kiện áp dụng: Xe có bảo hiểm vật chất xe 

6.  Bảo hiểm xe bị ngập nước:
Quyền lợi bảo hiểm: Xe ôtô bị thiệt hại động cơ hoặc hư hỏng về điện do lỗi vô ý của lái xe điều khiển xe đi vào vùng ngập nước sẽ được bảo hiểm bồi thường, nếu xe có tham gia bảo hiểm vật chất xe (không áp dụng đối với bảo hiểm thân vỏ xe- bảo hiểm bộ phận). Trong trường hợp xe bị ngập nước đã chết máy hoặc dừng hoạt động mà người điều khiển xe nổ máy trở lại gây thiệt hại thì sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của cơ quan bảo hiểm.

Google Comment

Hỗ Trợ Online
  • Chat SkypeHỗ Trợ

Like and Share !
Quảng Cáo
logo.gifanigif.gifanigif(3).gif
Thống Kê Truy Cập
Go Top