Quảng Cáo
fwwfsd.gif
ger.gif
ergs.gif
Tìm Kiếm Theo Xe
Hãng Xe Số Loại
Tìm Kiếm Cỡ Lốp ( Dành cho xe du lịch )
Đường Kính Vành Độ Rộng Lốp Tỉ Lệ Thành Lốp

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SRC - SAO VÀNG

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO HÀNH SẢN PHẨM SĂM LỐP XE MÁY XE ĐẠP, SĂM Ô TÔ

Của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (Ban hành kèm theo quyết định số 257/QĐ-TTCL ngày 24 tháng 07 năm 2007)

Điều 1:  Điều kiện bảo hành:
Công ty chỉ xem xét bảo hành những sản phẩm loại I do Công ty cổ phẩn Cao su Sao Vàng sản xuất.

Điều 2:  Địa điểm bảo hành:
Tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng:  231 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội hoặc tại địa điểm khác do Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 3:  Thành viên nhóm bảo hành:
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Chất lượng, cán bộ kỹ thuật XNCS1, XNCS2.

Điều 4:  Thời gian bảo hành:
Thời gian tối đa là 07 ngày, kể từ khi nhận được sản phẩm có yêu cầu bảo hành tại địa điểm nêu ở điều 2 quy định này. 

Điều 5:  Phương thức bảo hành:

 • Sản phẩm hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất được đổi miễn phí. Phòng Tiếp thị Bán hàng, Chi nhánh có trách nhiệm trả sản phẩm mới cho khách hàng.
 • Sản phẩm hư hỏng do lỗi của người sử dụng sẽ không được đổi, những sản phẩm này Phòng Tiếp thị Bán hàng sẽ chuyển trả ngay cho khách hàng.

Điều 6:  Trình tự bảo hành: 

      1. Tổ chức thực hiện:

 • Phòng Tiếp thị Bán hàng có trách nhiệm nhận sản phẩm yêu cầu bảo hành và hồ sơ liên quan, cập nhật các thông tin cần thiết của sản phẩm vào “sổ quản lý sản phẩm bảo hành của khách hàng”.
 • Nhóm bảo hành tổ chức kiểm tra sản phẩm khách hàng kiến nghị bảo hành, xác định chủng loại, quy cách, mã số sản phẩm, tình trạng hư hỏng của sản phẩm và chỉ bảo hành những sản phẩm hư hỏng do lỗi của sản xuất.
 • Trung tâm Chất lượng có trách nhiệm hoàn thiện phiếu đổi sản phẩm theo mẫu M 014 sau khi đã có chữ ký xác nhận của Giám đốc Xí nghiệp có sản phẩm bảo hành.
 • Phiếu đổi sản phẩm phải được ghi đầy đủ các nội dung theo quy định và được lập thành 03 bản, lưu tại Trung tâm Chất lượng, phòng Tiếp thị Bán hàng và phòng Tài chính Kế toán.
 • Kết quả kiểm tra của nhóm bảo hành là kết quả bảo hành.
 1. Thông báo kết quả bảo hành:
 • Phòng Tiếp thị Bán hàng có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về những sản phẩm được đổi và không được đổi.
 • Phòng Tiếp thị Bán hàng, phòng Tài chính Kế toán căn cứ vào phiếu đổi sản phẩm của Trung tâm Chất lượng viết lệnh xuất kho và hoá đơn cho những khách hàng có sản phẩm được đổi.
  Thời gian trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được phiếu đổi sản phẩm của Trung tâm Chất lượng.
 1. Thời hạn trả sản phẩm cho khách hàng:

Phòng Tiếp thị Bán hàng căn cứ vào hoá đơn xuất kho của phòng Tài chính Kế toán, phiếu đổi sản phẩm của Trung tâm Chất lượng tiến hành trả mới sản phẩm được đổi và trả lại sản phẩm không được đổi cho khách hàng.

 • Đối với sản phẩm được đổi: Vào các đợt cấp hàng gần nhất (sau thời điểm có kết luận bảo hành) cho các Đại lý.
 • Đối với sản phẩm không được đổi: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo kết luận bảo hành.
   

Google Comment

Hỗ Trợ Online
 • Chat SkypeHỗ Trợ

Like and Share !
Quảng Cáo
logo.gifanigif.gifanigif(3).gif
Thống Kê Truy Cập
Go Top